Image

Regulamin promocji „Nowy Rok – Nowy Uśmiech”

§1 ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji zwanej dalej „promocją” jest Medycyna Specjalistyczna ZOZ Sp. z o.o. w Sopocie, ul. Grunwaldzka 36A zwana dalej „Kliniką Stomatologiczną”

§ 2 CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 01.01.2020 r. na czas nieokreślony do odwołania. Organizator ogłosi zakończenie obowiązywania Promocji za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia. Promocja obowiązuje w Klinice Medspec Dental w Sopocie, przy ul. Grunwaldzkiej 36a.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

  1. Promocja dotyczy jednego łuku aparatu ortodontycznego klasycznego w cenie 1500 zł lub estetycznego w cenie 1900 zł.
  2. Podczas wizyty, na której zostaje oddany promocyjny łuk aparatu, istnieje możliwość założenia drugiego łuku aparatu z 10% zniżką.

§ 4 UCZESTNICTWO W PROMOCJI

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:

  1. Zakup jednego łuku aparatu ortodontycznego metalowego lub estetycznego w promocyjnej cenie.
  2. Regularne stawianie się na wizytach kontrolnych co 4 tygodnie. Koszt wizyty kontrolnej wynosi 100 zł.
  3. 3. Regularne stawianie się na zabiegach higienizacji jamy ustnej co 6 miesięcy przez cały okres leczenia.
  4. Czas leczenia określony będzie podczas wizyty konsultacyjnej.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej medspec.pl oraz w Klinice Stomatologicznej.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
© 2018 Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.