dr n. med. Tomasz Szmuda

Specjalizacja: neurochirurgia

Umów się na wizytę

Doświadczenie:

Tomasz jest praktykującym neurochirurgiem, którego zainteresowania kliniczne obejmują neuroobrazowanie i chirurgię nerwowo-naczyniową. Jego dodatkowymi zainteresowaniami badawczymi i sekretną pasją są statystyki biomedyczne. Jest częstym prelegentem na międzynarodowych kongresach neurochirurgicznych z zainteresowaniem badawczym przeglądami systematycznymi. Jedną z jego pasji jest opieka mentorska dla rezydentów neurochirurgów i studentów medycyny, którzy są zainteresowani publikowaniem artykułów naukowych.

 • 2004 lekarz, Akademia Medyczna w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny)
 • 2009 doktor nauk medycznych, Akademia Medyczna w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), na podstawie rozprawy „Wyniki leczenia pacjentów operowanych z powodu olbrzymiego tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej”
 • 2015 specjalista neurochirurg (kierownik specjalizacji prof. dr hab. med. Paweł Słoniewski)

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych:

 • od 2004 do 2005 lekarz stażysta Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Gdańsku (obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne)
 • od 2005 młodszy asystent, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Gdańsku (obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne)
 • od 2011 do 2015 asystent, Katedra i Klinika Neurochirurgii, Gdański Uniwersytet Medyczny, kierownik prof. dr hab. med. Paweł Słoniewski
 • od 2012 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Neurochirurgii, Katedra i Klinika Neurochirurgii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • od 2015 adiunkt, Katedra i Klinika Neurochirurgii, Gdański Uniwersytet Medyczny, kierownik prof. dr hab. med. Paweł Słoniewski
 

Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):

 • Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Monotematyczny cykl 8 publikacji zatytułowany „Optymalizacja leczenia neurochirurgicznego pękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych tętnicy szyjnej wewnętrznej”
 • Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: Osiągnięcie zostało udokumentowane cyklem 8 prac, w tym 7 opublikowanych w recenzowanych czasopismach i 1 rozdziału w książce anglojęzycznej.
Wymienione prace powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych, we wszystkich jestem pierwszym autorem.

Staże:

 • Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham, Wielka Brytania

Znajomość języków:

Angielski
logo-medspec-w-220
logo-medspecdental-w-220
MEDSPEC.medycyna
MEDSPEC.dental

81-754 Sopot
ul. Grunwaldzka 36 A

Lecznictwo

Informacje dla pacjenta

© 2021 MEDSPEC.medycyna Medycyna Specjalistyczna ZOZ Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
MEDSPEC.medycyna
MEDSPEC.medycyna
MEDSPEC.dental
81-754 Sopot
ul. Grunwaldzka 36 A

tel. +48 58 551 49 44
tel. +48 58 551 74 55
tel. +48 58 555 01 39
e-mail: rejestracja@medspec.pl