Medycyna Specjalistyczna Zak³ad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
81-754 Sopot, ul. Grunwaldzka 36A

Rejestracja:
tel. 58 551 49 44, 58 551 74 55, 58 555 01 39
rejestracja on-line: rejestracja@medspec.pl

Strona w przebudowie, zapraszamy wkrótce...