Pracownia psychologiczna

cennik

Badania psychotechniczne

Kierowcy wszystkich kategorii prawa jazdy (cena ustawowa) 150zł
Kierowcy pojazdów służbowych 150zł
Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne (cena ustawowa) 150zł
Instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy techniki jazdy i egzaminatorzy (cena ustawowa) 150zł
Kierowcy skierowani przez Policję lub lekarza - punkty, alkohol, wypadek  (cena ustawowa) 150zł
Operatorzy maszyn inżynieryjno-budowlanych (dźwig, suwnica, wózek widłowy, koparka) 80zł
Osoby pracujące na wysokości 70zł 
Osoby z zakresu bezpieczeństwa technicznego 150zł 
Osoby zajmujące się materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 150zł
Osoby ubiegające się pozwolenie na broń w ramach obowiązków zawodowych 250zł
Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń, które nie jest związane z wykonywaniem zawodu 396zł
Pracownicy ochrony kwalifikowani 150zł
Strażnicy miejscy / gminni 150zł
Osoby ubiegające się o licencję detektywa 150zł
Sędziowie, prokuratorzy 150zł
Kandydaci na kuratorów zawodowych 150zł 
Kandydaci na kuratorów społecznych 150zł
Inspektorzy transportu drogowego 200zł
Osoby wykonujące zawód o szczególnych wymaganiach psychofizycznych 80zł
Badanie predyspozycji psychomotorycznych na życzenie klienta (bez wydania orzeczenia) 60zł
Badania marynarzy 150zł
Badania nurków 150zł

 

© 2018 Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.